Aavikkosoturit

Osa X

Kidutetun Miehen Aarre

Kuljettuaan monta päivää ja monta yötä, he saapuivat erään korkean kukkulan laelle. He näkivät, kuinka heidän edessään virtasi Kidutetun Miehen Aarteessa mainittu joki. he myöskin näkivät ison kalliomuodostelman, jonne joki lopulta virtasi.

Oliko Aarre sittenkin totta? Sen he tulisivat selvittämään…

Comments

Celestino

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.