Semiramis Nisancî

Äkkipikainen, erämaat hyvin tunteva sekä taitava sapelin käyttäjä

Description:

Semiramis Nisancî

Male human expert 2/ ranger 1
N medium humanoid
Init +6; Senses; Perception +5

AC 17, touch 12, flat-footed 15 (scale mail + 5, dex + 2)
HP 23 (2d8 + 1d10 + 5)
Fort 3, Ref 5, Will 2

Melee Sabre + 5 (2d4 + 3)
Ranged Gauntlet, needle +4 (1d2)

STR 14 (2)
DEX 14 (2)
CON 13 (1)
INT 15 (2)
WIS 8 (-1)
CHA 10 (0)

BAB + 2 CMB + 4 CMD 14
Feats Weapon Focus (sabre), Improved Initiative, Dazzling Display
Skills Acrobatics + 7 ,Climb + 8, Heal + 5, Intimidate + 5, Knowledge (Geography) + 8, Knowledge (Nature) + 8, Stealth + 8 Survival + 5 (+ 1 following tracks), Ride + 6
Languages Draconic, Ignan, Common
SQ Favored enemy (Animal), Track, Wild Empathy

Current XP 7800
Next Level 9000

Bio:

Semiramis ja hänen vaimonsa Açelya ovat asuneet koko elämänsä Rahbanin kylässä. Semiramis on kylän kokenein metsästäjä tuoden usein ruokaa kyläläisille. Vapaa-ajallaan (jota ei usein ole) sparraa hän aseillansa.

Hän on melkoisen temperamenttinen (ja tämä on kaikkien tiedossa) ja tykkää viettää aikaa yksinänsä. Joskus hän on jopa lähtenyt leiristä muutamaksi päiväksi samoilemaan tullen sitten takaisin saaliin kanssa.

Semiramis suosii lähtitaistelua ja on myös taitava siinä. Hänen taitonsa sapelinkäyttäjänä etsivät vertaistaan. Tarpeen vaatiessa turvautuu hän kädestä laukaistavaan neula-aseeseen, mutta yleensä vain pakon edessä.

Semiramiksen unelmana on saalistaa Saalistaja.

Semiramis Nisancî

Aavikkosoturit Celestino