Açelya Nisancî

Semiramiksen vaimo

Description:

Açelya Nisancî

Female human expert 2
N medium humanoid
Init +3; Senses; Perception +5

AC 16, touch 13, flat-footed 13 (studded leather + 3, dex + 3)
HP 16 (2d8 + 2)
Fort 1, Ref 3, Will 2

Melee Dagger + 2 (1d4 + 1)
Ranged Short bow, +4 (1d6)

STR 12 (1)
DEX 16 (3)
CON 13 (1)
INT 15 (2)
WIS 8 (-1)
CHA 10 (0)

BAB + 1 CMB + 2 CMD 15
Feats Point Blank Shot, Precise Shot
Skills Appraise + 7, Handle Animal +5, Heal + 4, Knowledge (Geography) + 7, Knowledge (Nature) + 7, Sense Motive +4, Stealth + 8 Survival + 4
Languages Draconic, Ignan, Common
SQ

Current XP 5800
Next Level 9000

Bio:

Açelya on Semiramiksen vaimo. Açelya on omaksunut leirissä äitiroolin, jota parhaansa mukaan täyttää. Hän on hyviä ystäviä kylän poppamiehen, Kamuran Toprakin kanssa.

Açelya itse ei saalistamiseen perusta, mutta osaa silti käyttää jousta taistelussa. Aikaisempina vuosina Açelya ja Semiramis metsästivätkin yhdessä, mutta nyt Açelya on jättänyt nämä tehtävät miehellensä.

Açelya tosin pelkää jatkuvasti miehensä puolesta. Välillä Semiramiksen “holtittomuus”, miten Açelya sen sanoi saa hänet huolestumaan, yleensä tosin turhaan.

Açelya on hyvin oppinut, mitä luontoon ja maantietoon tulee. Kamuranin kanssa työskennelleenä hän osaa myös parantaa haavoja, tosin ilman magiaa.

Açelya Nisancî

Aavikkosoturit Celestino