Kamuran Toprak

Kylän johtaja, poppamies ja parantaja

Description:

Kamuran Toprak

Male human oracle 3
N medium humanoid
Init -1; Senses; Perception +3

AC 9, touch 9, flat-footed 10 (dex – 1)
HP 20 (3d8 + 6)
Fort 2, Ref 0, Will 6

Melee Quarterstaff + 3 (1d6 + 1)
Ranged -

STR 12 (1)
DEX 8 (-1)
CON 14 (2)
INT 10 (0)
WIS 17 (+3)
CHA 13 (1)

BAB + 2 CMB + 3 CMD 12
Feats Brew Potion, Great Fortitude, Scribe Scroll
Skills Diplomacy + 7, Heal +9, Knowledge (history) +6, Sense Motive + 9, and Spellcraft + 6

Languages Common
SQ Oracle’s Curse, Lame
Mysteries
Life
- Channel
- Healing hands

Spells known 5/3
Spells per day ∞/6

Current XP 7800
Next Level 9000

Bio:

Kamuran Toprak on Rahbani – kylän parantaja ja hengellinen neuvonantaja. Hän nousi kylän viisaimmaksi vuonna 1420, kun edellinen johtaja Akar Inan menehtyi vakavan sairauden myötä.

Kamuran on fyysisesti heikohkossa kunnossa; hänen jalkansa ovat sairauden vitsaamat ja kulkeminen on tuskallista. Akarin oppipoikana hän osaa kuitenkin valjastaa Elämän mysteereitä, useimmiten kyläyhteisönsä hyväksi.

Tällä hetkellä Kamuranin oppipoikana on Aethos, 21-vuotias eränkävijä.

Kamuranin tavoitteena on ollut Kirotun Maan kylien yhdistäminen niin taloudellisesti kuin hengellisestikin. Valitettavasti Tamwar on ollut useasti sotkemassa näitä suunnitelmia.

Kamuran ei pelkää kuolemaa. Hänen on jopa kuultu kertovan “Beshaba on vienyt hyviä ystäviäni sekä jalkani, mutta minä elän.”

Luonteeltaan Kamuran on tyyni ja rationaalinen. Hän en perusta hätiköityihin johtopäätöksiin. Hän arvostaa elämää yli kaiken.

Kamuran Toprak

Aavikkosoturit Celestino