Niqueri

Axun peluuttama hahmo. Kuoli Coup de grâce:hen Kolmen Kalliolla taistelussa varkaita vastaan.

Description:

Niqueri

Female tiefling fighter 1
N medium humanoid
Init +3; Senses; Perception -3, darkvision 60ft

AC 15, touch 13, flat-footed 12 (leather armor + 2, dex + 3)
HP 12 (1d10 + 2)
Fort 4, Ref 3, Will -3

Melee Gauntled, spiked + 4 (1d4 + 2) or Dual Wield + 2/+ 2 (1d4 + 2 / 1d4 + 1)
Ranged -

STR 15 (2)
DEX 17 (3)
CON 13 (1)
INT 13 (1)
WIS 4 (-3)
CHA 11 (0)

BAB +1 CMB +3 CMD 16
Feats Weapon Finesse, Two-weapon fighting
Skills Climb +6, Knowledge (dungeoneering) +5, Ride +3, Survival +1, Swim +2
Languages Infernal, Abyssal, Common
SQ Darkness 1/day (Su)
Trait Escaped slave ( + 1 fortitude)

Current XP 970
Next Level 2000

Bio:

Ihmiset ovat kaikki samanlaisia…

Orjuus voi tehdä henkilöstä katkeran, ja Niquerilla on paljon katkeruutta sydämessään.
Niquerin ensimmäiset kymmenen vuotta kului pääosin orjakauppiaiden häkeissä tai palvelijana omalaatuisten ihmisten alaisena, jotka halusivat elämäänsä jotain “erikoista”. Lopulta he kuitenkin kyllästyivät ja möivät pienen tiefling-tytön takaisin orjuuttajille.
Tämä noidankehä jatkui kunnes Niquerie jälleen kerran ostettiin pois kauppiaiden vähemmän hellästä huomasta. Mutta tällä kertaa ostaja ei ollutkaan rikas ihmetysten etsijä, vaan Kamuran Toprak, Rahbani-kylän sen aikaisen johtajan ja shamaanin oppilas.

Kamuranin hyväsydämisyys ja luottamus Niqueria kohtaan osoittautuivat arvoisiksiin vuosien saatossa; nuoresta tiefling-tytöstä tuli voimakastahtoinen, joskin epäilevä, soturi.
Vaikka Niqueri ei ole koskaan päässyt yli asenteestaan tuntemattomia kohtaan, hän on yrittänyt parhaansa toimia kylän hyväksi – kylän, joka antoi hänelle vapautensa ja ihmisyytensä. Ilman heitä kuka tietää mitä hänestä olisi tullut.

Niquerin elämää varjostavat jatkuvat painajaiset ja vankeudessa opittu rämäpäisyys. Muiden yrityksistä huolimatta Niqueri ei osaa aina varoa selviä vaarantekijöitä – monen vuoden alistamisen haittavaikutus yhdistettynä luonnolliseen uteliaisuuteen, joka on saattanut hänet useamman kerran vaaraan.
Stressin alaisena Niqueri kiroaa demonikielillä itse sitä tiedostamatta, ja taistelussa hän on agressiivinen ja usein armoton; se on hänelle omintakeinen tapa purkaa agressioitaan.

Nyt Niqueri vain on. Hän metsästää ja auttaa rakennusurakoissa tarpeen tullen, mutta ei muuten suorita mitään erityistä. Tosin viime aikoina häntä on kiinnostanut maailma suuren autiomaan takana.

Niqueri

Aavikkosoturit Aamaxu