Aethos

Aethos on 21-vuotias eränkävijä Rahbanin kylästä. Kuoli Pahan Hengen pureman jälkiseurauksiin.

Description:

Aethos

Male human desert druid 2
N medium humanoid
Init +1; Senses; Perception +9

AC 13, touch 11, flat-footed 12 (leather armor + 2, dex + 1)
HP 13 (2d8)
Fort 3, Ref 1, Will 5

Melee
Ranged

STR 9 (-1)
DEX 12 (1)
CON 11 (0)
INT 14 (2)
WIS 15 (2)
CHA 14 (2)

BAB +1 CMB 0 CMD 11
Feats Alertness, Animal Affinity
Skills Craft (bowser), +6 Handle Animal +7, Heal +6, Knowledge (Geography) +7, Knowledge (Nature) +7, Ride +7, Sense Motive +6, Spellcraft +6 Survival +6, Swim +3
Languages Common
Spells per Day

Current XP 3600
Next Level 5000

Special Qualities: Nature Bond, Nature Sense, Wild Empathy, Desert Native
Racial Trait: Desert Child
Animal Companion Dog

Bio:

Lucia, Aethoksen äiti kuoli synnytykseen. Tämän takia Randall joutui kasvattamaan poikansa yksin. Randall opetti Aethoksen sekä metsästämään, että selviytymään aavikolla jo hyvin nuorena.

Kahdeksanvuotiaana Aethos joutui selviytymään yksin ensimmäisen kerran. Hän oli isänsä kanssa ansastusretkellä, kun hiekkamyrsky erotti hänet isästään. Kahden päivän ajan hän selviytyi juomalla vettä kaktuksista sekä pyydystämällä tuhatjalkaisia ja muita hyönteisiä. Tämän koettelumuksen jälkeen Aethos on tuntenut outoa kaipuuta tätä karua erämäätä kohtaan, hänestä tuntuu siltä kuin aavikko olisi puhunut hänelle ja säästänyt hänen henkensä

Aethos käyttätyi tästä eteenpäin isänsä mielestä oudosti. Hän puhui vähemmän, tuijotteli aavikolle ja vaikutti kuuntelevan jotain, mitä kukaan muu ei pystynyt kuulemaan. Kylän myrrysmies Kamuran Toprak sai Randallin vakuutettua siitä, että hänen tulisi ottaa nuoren pojan koulutus hoidettavakseen, sillä henget olivat selvästi koskettaneet Aethosta.

Koulutuksen aikana Aethos joutui vetäytymään syrjään kylän arjesta opiskellakseen henkien saloja, tästä syystä hänellä ei ole laisinkaan läheisiä ystäviä, lukuunottamatta Toprakia ja Randallia

Nyt 21 vuotiaana Aethoksen koulutus alkaa olla melkein lopuillaan, mutta velvollisuudet vasta aluillaan. hänen isänsä Randall on rampautunut jouduttuaan kamelin tallomaksi viimeisellä metsästysretkellään. Aethoksen pitää yrittää löytää keino turvata isänsä toimeentulo, koska hän ei siihen enään itse pysty.

Aethos

Aavikkosoturit Esa