Akhed

Akhed on metsästäjä/soturi Rahbani kylästä. Kuoli Coup de grâce:hen Kidutetun Miehen luolassa taistelussa Vargouillea vastaan.

Description:

Akhed

Male human fighter 2
N medium humanoid
Init +7; Senses; Perception +3

AC 16, touch 13, flat-footed 13 (leather armor + 2, dex + 3, buckler + 1)
HP 26 (2d10 + 8)
Fort 7, Ref 3, Will 2

Melee short sword + 5 (1d6 + 3)
Ranged short bow + 5 (1d6)

STR 17 (3)
DEX 17 (3)
CON 17 (3)
INT 13 (1)
WIS 15 (2)
CHA 9 (-1)

BAB + 2 CMB + 5 CMD 18
Feats Fleet, Improved Initiative, Dodge, Run
Skills Climb + 7, Craft (nahkuri) + 5, Intimidate + 3, Profession (hunter) + 6,Survival + 7
Languages Common
SQ Bravery + 1, Heart of Wilderness, Resilient

Current XP 4640
Next Level 5000

Bio:

Akhed saapui Rahbaniin noin 17 vuotta sitten. Hänen vanhempansa jotka olivat matkasta ryvettyneitä sekä uupuneita eivät kertoneet nimiään, vaan rukoilivat kyläläisiä antamaan heille yösijan. Nuori poika itki aamulla, kun huomasi että isä ja äiti olivat hylänneet hänet. Matkalaiset olivat lähteneet yön selkään ja jättäneet poikansa kyläläisten armoille. Kyläläiset päättivät pitää pojasta huolta, kunnes häntä tultaisiin hakemaan. Kaksi päivää myöhemmin kylään saapui suuri joukko karkean ja ilkeän näköisiä miehiä. he vaativat ruokaa ja juomaa, sekä kuulustelivat olivatko kyläläiset nähneet kolmea matkalaista; Miestä, naista ja nuorta poikaa. Rahbanin yhteisö joutui taipumaan ylivoiman edessä ja kertoi heille että he olivat käyneet kylässä, mutta kadonneet yöllä huomaamatta. Pojasta he eivät sanoneet mitään, vaan piilottivat hänet kaivoon, kunnes vieraat päättäisivät lähteä. Ilkeä joukkio hajaantui neljään ilmansuuntaan etsimään saalistaan.

Kului neljä vuorokautta ja pohjasakka valui takaisin Rahbaniin. Heillä oli kahden matkalaisen päät keihäiden päissä, kuin voitonmerkkeinä. Kyläläisiä kuulusteltiin uudestaan: “Missä poika on! Minnekkä hänet on kätketty?”. Häntä ei löydetty, sillä Nuori Semiramis oli vienyt hänet piiloon Kolmen Kalliolle.

Nyt melkein kaksi vuosikymmentä myöhemmin Akhed on Semiramiin jälkeen kylän taidokkain metsästäjä, lukuunottamatta edesmennyttä Aethosta. Mutta hänen menneisyytensä piinaa häntä hellittämättä. Ketkä olivat vanhempani? Mistä olen kotoisin? Miksi vanhempani murhattiin?

Alasine Villin saavuttua kylään Akhed sai loistavan tilaisuuden: Lähteä kylästä Kamuranim siunauksella. Tämän virallisen mission aikana hän pystyisi ehkä saamaan tietoa omasta menneisyydestään. Akhed ei aio asettua aloilleen Rahbaniin, ennenkuin hän saa vastauksia kysymyksiin, jotka häntä piinaavat.

Ja, heh… ehkä siinä samalla voisi löytää Kidutetun Miehen Aarteen

Akhed

Aavikkosoturit Esa